Ostoskori:

0 tuote(tta) - 0,00 €
Ostoskori on tyhjä.

0

TAKUU

Jos SRS Fenno-El Oy:stä toimitettu tavara on joiltakin osin virheellinen tai lähetys on puutteellinen, tulee yritysasiakkaan edustajan ilmoittaa virheestä myyjälle kirjallisesti viimeistään kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä. Tuotteille myönnetään takuu näissä takuuehdoissa määritellyllä tavalla.

Takuuaika on tuotteen valmistajan ilmoittama takuuaika. Takuuseen liittyvä reklamaatio tulee kohdistaa joko SRS Fenno-El Oy: myyjälle tai suoraan tavaran valmistajalle. SRS Fenno-El Oy:llä tai tavaran valmistajalla on oikeus joko korjata mahdollinen virhe tai toimittaa uusi tuote.

Takuu on voimassa ainoastaan silloin, jos tuotetta on käytetty huolellisesti sen käyttötarkoituksen, käyttökohteen ja käyttöehtojen mukaisesti.

SRS Fenno-El Oy tai tavaran valmistaja ei ota vastuuta vioista, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, asennusvirheestä, virheellisestä varastoinnista tai käytöstä, normaalista kulumisesta tai huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vioista, eikä vaurioista jotka ovat aiheutuneet tuotteen loppukäyttäjän virheellisestä käytöstä johtuvista syistä.

Tuotetakuu ei korvaa tuotteen kuljetuksen aikana tapahtunutta vauriota.

Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta on muutettu ilman SRS Fenno-El Oy:n tai valmistajan kirjallista suostumusta.

Yritysasiakkaan edustajan tulee toimittaa viallinen tuote SRS Fenno-El Oy:n pyynnöstä tarkastettavaksi ja tutkittavaksi. Tuotteen mahdollinen korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen ei pidennä takuuaikaa. Takuuseen perustuva vaatimus on toimitettava SRS Fenno-El Oy:lle kirjallisesti takuuaikana ja viimeistään kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa siitä, kun mahdollinen vika, jonka takuu kattaa on havaittu.

Kuluttajakaupassa, jota jälleenmyyjänä toimiva yritysasiakas harjoittaa, on takuuseen perustuva vaatimus esitettävä takuuaikana ja kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa siitä, kun mahdollinen takuun kattava vika on tavarassa ilmennyt.

Ellei SRS Fenno-El Oy:n tai tavaran valmistajan takuuehdoissa ole ilmoitettu laajempaa korvausvastuuta, SRS Fenno-El Oy tai tavaran valmistaja korvaa ainoastaan mahdollisen virheen poistamiseen liittyvät kuljetuskustannukset. SRS Fenno-El Oy tai tavaran valmistaja ei ole velvollinen korvaamaan muita välittömiä tai välillisiä vahinkoja.