Varukorgen:

0 produkt(er) - 0,00 €
Du har inga produkter i din varukorg.

0

Registerbeskrivning enligt den finska personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

1. Registerförare

SRS Fenno-El Oy (org. nr: 0703787-7)
Robert Huberin tie 7
01510 Vantaa

Telefon: +358 (0)20 743 4700
Fax: +358 (0)20 743 4710

2. Förvaltningsansvarig för registret

Jukka Tarkkonen / förnamn.efternamn(at)srsfennoel.fi

3. Registrets namn

Kundregister av SRS Fenno-El Oy

4. Syftet med hantering av personuppgifter

Personuppgifterna hanteras med syfte att organisera, förvalta, utveckla och analysera kundrelationer och administrationsmässiga relationer, informera kunder, planera och rikta marknadsföring, utveckla kundservice samt planera och följa upp affärsverksamheten. Personuppgifterna i registret får användas på lagligt tillåtna sätt för analys och utveckling av affärsverksamheten av SRS Fenno-El Oy samt marknadsföring av registerföraren, bland annat för att rikta marknadsföringen efter intressen av registrerade kunder.

I registret lagras information om köpbeteendet av tjänsteanvändare före registrering och annan information om användning av SRS Fenno-EL Oy:s tjänster. Information angående köp och användning används för att analysera och profilera registrerade aktiviteter, för att utveckla och anpassa förmåner och specialerbjudanden som erbjuds till en registrerad person och  datainnehåll om kundrelationen samt för att rikta sådana förmåner och specialerbjudanden efter den registrerade personens intressen.

5. Registrets datainnehåll

Följande uppgifter och ändringar av dessa kan hanteras i registret.

Allmänna uppgifter såsom

- kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadresser,

- registreringsuppgifter såsom användarnamn, alias, lösenord och eventuell annan identifieringsuppgift,

- kön, utbildning, yrke och språk,

- uppgifter om kundrelationen såsom fakturerings- och betalningsuppgifter, uppgifter om produkter och order, återkoppling från kunden och kundens kontaktuppgifter, insända uppgifter för utlottningar och kampanjer samt uppgifter om avbeställningar,

- uppgifter angående kommunikation och information om användning av tjänster såsom bläddrings- och sökhistorik,

- kundens eventuellt angivna profil- och intresseuppgifter,

- eventuella godkännanden och samtycken

- eventuella uppgifter om avböjande av erbjudanden

- eventuella andra uppgifter insamlade med kundens samtycke

- uppgifter om köp av identifierade kunder i e-butiken

- eventuella uppgifter angående garantier

6. Regelmässiga informationskällor

Personuppgifter erhålls från registrerade personer. Information om köp och beteende av registrerade personer erhålls från registerförarens kassasystem och elektroniska datasystem.

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Kunduppgifter lämnas aldrig ut till någon tredje part, uppgifterna förblir endast i registerförarens besittning. Kunduppgifter lämnas inte heller ut utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Skydd av registret

Registerförarens datasystem och filer är skyddade med allmänt accepterade tekniska skyddsmetoder inom affärsverksamhet. Åtkomsträtt till registret förutsätter ett personligt användarnamn och ett lösenord som endast utfärdas till sådana anställda hos registerföraren vars befattning och arbetsuppgifter föranleder sådan åtkomsträtt. Registerförarens lokaler har ett passerkontrollsystem.

9. Rätt till insyn, förbud och rättelse av uppgifter

Enligt den finska personuppgiftslagen har den registrerade personen rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne som finns i registret. Kontrollbegäran kan lämnas in i form av en personligt undertecknad skriftlig anmälan till följande adress:

SRS Fenno-El Oy / Asiakaspalvelu

Robert Huberin tie 7

01510 Vantaa

Den registrerade personen har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och förbjuda användning och överlämnande av uppgifter om honom/henne för direktreklam, distansförsäljning och övrig direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar genom att kontakta registerföraren.