Ostoskori:

0 tuote(tta) - 0,00 €
Ostoskori on tyhjä.

0

MAKSUTAPA

SRS Fenno-El Oy:n ja yritysasiakkaan välisessä kaupassa on maksutapana aina lasku tai etukäteismaksu.

Laskun edellytyksenä on, että yritysasiakkaalle on avattu SRS Fenno-El Oy:ssä luotollinen asiakastili. Mikäli tilauksen loppusumma ylittää yritysasiakkaalle sovitun luottorajan, on luottoehdoista sovittava erikseen.

Lasku lähetetään asiakkaan yhteystietojen mukaiseen yritysosoitteeseen heti tavaran toimituksen jälkeen. Verkkokaupassa tehdyn tilauksen yhteydessä ei laskutusosoitetta voi muuttaa.

Yritysasiakkaan edustajalla ei ole oikeutta käyttää laskussa tai tilausvahvistuksessa olevia ehtoja tai hintoja muuhun kuin yritysasiakkaan omiin tarkoituksiin eikä yritysasiakkaan edustajalla ole oikeutta kopioida tai luovuttaa niitä tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.

SRS Fenno-El Oy:n ja yritysasiakkaan kaupassa sopimus syntyy, kun yritysasiakkaan edustaja on tehnyt tilauksen loppuun verkkokaupassa ja näin ollen ilmoittanut hyväksyvänsä SRS Fenno-El Oy:n verkkokaupasta tilaamansa toimeksiannon toimitukseen sopimus- ja toimitusehtoineen. Laskutussopimus syntyy, kun SRS Fenno-El Oy on sähköpostilla vahvistanut tilauksen tai toimittanut tilatun tavaran.

SRS Fenno-El Oy myöntää yritysasiakkailleen maksuaikaa, joka on sovittu etukäteen SRS Fenno-El Oy:n myyntiedustajan kanssa. Etukäteen sovittu maksuaika on aina voimassa laskussa verkkokaupan kautta tehdyissä ostoksissa.

Tilauksen tehtyänne ja sen jälkeen sähköpostiin saamaanne tilausvahvistuksen mukaiseen loppusummaan lisätään toimitusehtojen mukaiset kulut, joista niin ikään on etukäteen sovittu.

Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, on se neljätoista (14) pv netto. Maksuaika lasketaan toimituspäivästä. Noudoissa maksuaika alkaa noutopäivästä. Mikäli lasku joiltakin osin on virheellinen, se on virheettömältä osaltaan kuitenkin suoritettava eräpäivään mennessä. Mikäli jokin laskuista on erääntynyt ja jäänyt maksamatta tai yritysasiakas on haettu yrityssaneeraukseen, konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön, erääntyvät SRS Fenno-El Oy:n kaikki laskut yritysasiakkaalle heti maksettaviksi laskuihin merkityistä eräpäivistä riippumatta SRS Fenno-El Oy:n kirjallisesti niin vaatiessa.

Yritysasiakkaan on maksettava lasku tämän sopimuksen mukaisesti, vaikka yritysasiakas riitauttaisi toimituksen. Mahdolliset riitautukset on pyrittävä ensisijaisesti ratkaisemaan yhtiöiden kesken tai tarvittaessa välimieskäsittelyssä.

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta yhdentoista (11) prosentin viivästyskorko. SRS Fenno-El Oy:llä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä saatavansa kotiuttamisesta aiheutuneet kohtuulliset perintäkulut.

SRS Fenno-El Oy:llä on oikeus olla toimittamatta tilausta, jos yritysasiakas ei ole maksanut erääntyneitä SRS Fenno-El Oy:n tälle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan tai jos yritysasiakkaan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä. SRS Fenno-El Oy:llä on oikeus olla toimittamatta tilauksia, kunnes epäselvät asiat ovat korjaantuneet. Yritysasiakkaalla ei ole oikeutta esittää näistä viivästyksistä johtuvia korvausvaatimuksia.

OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta silloin, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.